Ustawienia Hellingerowskie - sesje indywidualne

Pozwól sobie na zmianę i zrób krok do przodu.

Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera to niezwykle skuteczna metoda wyjaśniania przyczyn problemów życiowych oraz ich rozwiązywania. Pozwala dotrzeć do głębokich pokładów naszej miłości, która objawia się na przykład uwikłaniem w życie innego członka naszej rodziny. Życie życiem osoby, która została przez rodzinę odsunięta, zapomniana lub odrzucona ma daleko idący wpływ na różne obszary naszego życia. Bert Hellinger w jednym ze swoich tekstów napisał: "Kto się nie śmieje, kiedy ja się nie śmieje. Kto płacze, kiedy ja płacze. Kto nie kocha, kiedy ja nie kocham. Kto czeka na uzdrowienie, kiedy i ja na nie czekam."

"Od kilku lat prowadzę indywidualne sesje z zakresu Nowych Ustawień Rodzin w Ciszy metodą Berta i Sophie Hellinger. Od około dwóch lat pracuję tą metodą na warsztatach; w pracy wykorzystuję także metodę wizualizacji, czy też radykalnego wybaczania Colina Tippinga, zwłaszcza w sesjach indywidualnych.

Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalizacji resocjalizacja. Rozbudowane szkolenie w zakresie ustawień systemowych, w którym uczestniczyłam, to „Ciche Ustawienia Rodzin” przy Taunus Institut Für Stilles Familiensellen, organizowane w Polsce przez Hellinger Team Polska i prowadzone przez najbliższych współpracowników Berta Hellingera. Ustawień uczyłam się od Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera, Anny Choińskiej (prowadzącej również Terapię Mocnego Trzymania wg Iriny Prekop).

Mimo odbytych wielu godzin warsztatów i sesji indywidualnych z klientem, nadal regularnie uczęszczam na różnego rodzaju warsztaty zwłaszcza związane z ustawieniami, ale także z tematyki rozwoju osobistego. Również biorę udział w grupach superwizyjnych oraz superwizjach pracy systemowej  z rodziną w sesjach indywidualnych u Anny Choińskiej.
 
Wiem, że od siebie będę mogła Państwu dać tyle, na ile sama poznałam siebie, zajrzałam w głąb siebie i przekroczyłam kolejne ograniczenia w moim życiu. Każdy warsztat, każde spotkanie superwizyjne, każde spotkanie samej ze sobą, pozwalają mi uwolnić z siebie to, co już powinno być dawno uwolnione, aby móc Wam służyć w tej pracy, na warsztatach i podczas sesji indywidualnych. Ciągły rozwój jest dla mnie bardzo ważny nie tylko w zakresie ustawień systemowych, ale także w zdobywaniu umiejętności psychoterapeutycznych, stąd moja obecność na kursach i szkoleniach przy Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Wierzę, że poprzez pracę nad ciałem, duszą i umysłem jesteśmy w stanie osiągnąć harmonię w naszym życiu, ale jest to proces, jest to droga. I mimo różnych „burz” i „krętych dróg” naszego życia warto doceniać każdy podarowany nam dzień życia, na tyle, na ile dajemy radę. Motorem napędowym w moim życiu do zmian i pracy nad sobą jest mój mąż i nasze dzieci."

Anna Kowalska - terapeutka Ustawień Rodzin według Berta Hellingera


cena:

150zł